27มิย.-1กค60สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด 52/2560 สพร.นครปฐม

Event Description

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม (สพร.16นครปฐม)
ร่วมกับ
โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
27 มิย. ถึง 1 กค. 2560
สัมมนาฟรี เรียนฟรี อบรมฟรี Gpsกล้องวงจรปิดไร้สาย CCTV Solar Power 52/60 Thailand 4.0
เพื่อปรับปรุง ยกระดับผู้ประกอบการไทย พร้อม ไทยแลนด์ 4.0
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

27มิย.-1กค2560 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 52/2560 สพร.นครปฐม

Built Process

Gallery