27มิย.-1กค2560 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด นครปฐม

27มิย.-1กค2560 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด นครปฐม
Starts from:อังคาร, มิถุนายน 27, 2017 8:30AM - 4:30PM
Campus Location

,นครปฐม,Thailand

Map it
Course Feature
Class Description

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม (สพร.16นครปฐม)
ร่วมกับ

โซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com
ภูมิใจเสนอ
อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
27 มิย. ถึง 1 กค. 2560
สัมมนาฟรี เรียนฟรี อบรมฟรี Gpsกล้องวงจรปิดไร้สาย CCTV Solar Power 52/60 Thailand 4.0
เพื่อปรับปรุง ยกระดับผู้ประกอบการไทย พร้อม ไทยแลนด์ 4.0
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
อบรมฟรี กล้องวงจรปิด พลังงานโซล่าเซลล์

 

27มิย.-1กค2560 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 52/2560 สพร.นครปฐม