19-20 สค. 2017 Mikrotik101 2/2560 บริหารจัดการ Network & LogFile พรบ.คอม 2560

19-20 สค. 2017 Mikrotik101 2/2560 บริหารจัดการ Network & LogFile พรบ.คอม 2560
Starts from:จันทร์, มีนาคม 19, 2018
Campus Location

Course Feature
Class Description
เนื่องจากปัจจุบันนี้การใช้ Internet มีจำนวนผู้ใช้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เหล่าบรรดา Hacker อาจจะใช้ช่องทาง Internet นี้ขโมยข้อมูลจากผู้ใช้ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์ของ MikroTik ตั้งแต่ความรู้ในระดับพื้นฐาน การติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดจนถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ และ นำไปประยุกต์ติดตั้งใช้งานกับอุปกรณ์ กล้อง IP Wireless, กล้อง IP Wireline, ระบบ Hot-Spot, ระบบ Network ทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
วัตถุประสงค์
• เพื่อศึกษาเรื่อง เทคโนโลยี Network ของ MikroTik เบื้องต้น
• เพื่อศึกษาเรื่อง แก้ไขปัญหาและการติดตั้งระบบ Wireless LAN Network + Wireless LAN Security
• เพื่อศึกษาเรื่อง การออกแบบ Network ของ MikroTik ในระดับเบื้องต้น
• เพื่อศึกษาเรื่อง การประยุกต์ ใข้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
• ที่ต้องการเริ่มต้นกับอุปกรณ์ของ MicroTik แบบขั้นพื้นฐาน
• ผู้ที่ต้องการนำระบบอุปกรณ์ MikroTik ไปใช้งานทั่วไป และ นำไปใช้ประยุกต์การใช้งาน
• ผู้ที่ต้องการรู้และเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานเทคโนโลยี Wireline LAN, Wireless LAN
• ผู้ที่ต้องการ Network ขั้นพื้นฐาน ไปใช้งานทั่วไป และ นำไปใช้ประยุกต์การใช้งาน
ถ่ายทอด วิทยายุทธ
โดยผู้เชียวชาญระดับประทศ
อ.ไก่ วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์
@mrkai999
 
อ.เบริด์ กฤตชัย ภิญโญโสภณ
@Bird Technic
 
 อบรม Mikrotik 101 2/2560
ลงทะเบียน ชำระค่าวัสดุฝึกได้ที่
สอบถาม
Line
mrkai999
กิจกรรมที่จัดมาแล้ว
10-11 มิย.2560
Mikrotik101 บริหารจัดการ Network & LogFile พรบ.คอม 2560
ภาพทั้งหมด