10-11 กค.2560 Mikrotik101 บริหารจัดการ Network & LogFile พรบ.คอม 2560

IMG_6126

10-11 June 2017 Mikrotik101 1/2017  Network & LogFile พรบ.คอม 2560

เนื่องจากปัจจุบันนี้การใช้ Internet มีจำนวนผู้ใช้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เหล่าบรรดา Hacker อาจจะใช้ช่องทาง Internet นี้ขโมยข้อมูลจากผู้ใช้ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์ของ MikroTik ตั้งแต่ความรู้ในระดับพื้นฐาน การติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดจนถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ และ นำไปประยุกต์ติดตั้งใช้งานกับอุปกรณ์ กล้อง IP Wireless, กล้อง IP Wireline, ระบบ Hot-Spot, ระบบ Network ทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
วัตถุประสงค์
• เพื่อศึกษาเรื่อง เทคโนโลยี Network ของ MikroTik เบื้องต้น
• เพื่อศึกษาเรื่อง แก้ไขปัญหาและการติดตั้งระบบ Wireless LAN Network + Wireless LAN Security
• เพื่อศึกษาเรื่อง การออกแบบ Network ของ MikroTik ในระดับเบื้องต้น
• เพื่อศึกษาเรื่อง การประยุกต์ ใข้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
• ที่ต้องการเริ่มต้นกับอุปกรณ์ของ MicroTik แบบขั้นพื้นฐาน
• ผู้ที่ต้องการนำระบบอุปกรณ์ MikroTik ไปใช้งานทั่วไป และ นำไปใช้ประยุกต์การใช้งาน
• ผู้ที่ต้องการรู้และเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานเทคโนโลยี Wireline LAN, Wireless LAN
• ผู้ที่ต้องการ Network ขั้นพื้นฐาน ไปใช้งานทั่วไป และ นำไปใช้ประยุกต์การใช้งาน
ถ่ายทอด วิทยายุทธ
โดยผู้เชียวชาญระดับประทศ
อ.ไก่ วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์
@mrkai999

อ.เบริด์ กฤตชัย ภิญโญโสภณ
@Bird Technic

ลงทะเบียน ชไระค่าวัสดุฝึก ได้ที่

อบรม Mikrotik 101
http://mrkai999mikrotik.lnwshop.com/p/1
สอบถาม
Line
mrkai999

ชาย หนุ่มเมืองจันทร ก็มาหาโอกาส ด้วยการเรียน Mikrotik 101 ครั้งที่ 1/2560

ความสำเร็จไม่ได้สร้างภายในวันเดียว
Mikrotik 101 by mrkai999
ขอขอบคุณ
นืสิตทุกท่าน
เราจะสร้างมาตราฐานให้ทุกท่าน
#เหนื่อยชั่วคราว #สบายตลอดไป
ติดต่อ เข้าศีกษาได้ที่
Line
Mrkai999

รายละเอียดกิจกรรม

10-11 กค.2560 Mikrotik101 บริหารจัดการ Network & LogFile พรบ.คอม 2560

https://www.facebook.com/events/1935962706674081

Tags : 20172560Bird TechnicHot-SpotLearning Hub Spacemikrotikmikrotik101mrkai999Networkอ.เบริด์ กฤตชัย ภิญโญโสภณอ.ไก่ วิรัตน์อ.ไก่ วิรัตน์ ศรีวัฒนพงศ์ไมโครติก

 

Blog Attachment

Related Blogs

Leave us a Comment